KEZDETÉT VETTE A JÁSZAPÁTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÚJONNAN KIALAKÍTANDÓ FELADATELLÁTÁSI HELYÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

2018. március 22-én 10 órai kezdettel került megrendezésre az EFOP-4.1.2-17-2017-00111 azonosító számú ,,Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében-Jászapáti” című projekt megnyitója. Az elnyert pályázat célja, hogy Jászberényi Tankerületi Központ által fenntartott, a Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor úti- a településen Kórház Iskolaként ismert – korszerűtlen, jelenlegi tanulói létszámhoz viszonyítva szűkössé vált feladatellátási helye helyett egy tágasabb, a XXI. század oktató-nevelő munkájának elvárásaihoz igazodó épület kerüljön felújításra a volt Járásbíróság épületében.

A 632.977.000 Forint összköltségű, 100%-ban a Magyar Állam és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló projekt célja, a köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése mellett, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás feltételeinek a megteremtése.

Az új köznevelési intézményben 9 db tanterem: 4 általános, 2 db informatikai eszközökkel ellátott szaktanterem, 1 db természettudományos szaktanterem, 2 db eltérő tantervű tanulók oktatásához szükséges osztályterem kerül kialakításra.  Az újszerű pedagógiai módszerek bevezetését több csoportszoba is segíti: 1 db, az alapfokú művészeti oktatás megvalósítására alkalmas csoportszoba, 1 db tevékenységközpontú, foglalkoztató szoba és 1 db fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas csoportszoba. A termek és az öltözővel ellátott tornaszoba a kor szellemének megfelelő, a korszerű pedagógiai módszerek megvalósításhoz szükséges eszközökkel lesznek felszerelve.

Az Jászberényi Tankerületi Központ a projekt keretében kívánja még eredményessebbé tenni az intézményt, illetve emelni az inkluzív oktatás és az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát.

Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, az építési engedély jogerőre emelkedett. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik.

A Magyar közlöny 244.száma itt megtekinthető és letölthető.