2021. Február

A főépület belső bontásai tovább folytatódtak. A bontások során, előre nem látható födémszerkezeti problémák javítása elkezdődött egyes födémszakaszok kibontásával, illetve azok helyetti új szerkezetek építésével.

Az udvar rendezése tovább folytatódott, megtörtént a terveken megmaradónak ítélt fák faszakértői vizsgálata, eldöntésre került a telken található kút sorsa.

Az épületrészek aláalapozásának előkészítő munkái elkezdődtek.