2022. január

2021. Auguszt

Az EFOP 4.1.2.-17- 2017-00111 azonosítószámú kiemelt projekt keretén belül beszerzett és támogatott módszertani dobozok kerültek kiosztásra, melyeknek tartalma egy új tanulástámogató módszertan , a Komplex Alapprogram bevezetésének feltételét biztosítja.
Ezek az eszközök lehetőséget nyújtanak a differenciált, testre szabott egyéni és csoportos foglalkozások megvalósítására, az egyéni haladási ütem kialakítására.
Az Komplex Alapprogram közvetlen célja, az élményalapú tanulás biztosítása heterogén tanulócsoportos képességfejlesztő foglalkozások megtartásával.