Alapinformációk

A kedvezményezett neve:Jászberényi Tankerületi Központ
A projekt címe:„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében-Jászapáti,,
A szerződött támogatási összeg: 632.977.000 Ft
A támogatás mértéke:100%
A projekt tartalmának bemutatása:Az elnyert pályázat célja, hogy Jászberényi Tankerületi Központ által fenntartott, a Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor úti korszerűtlen, jelenlegi tanulói létszámhoz viszonyítva szűkössé vált feladatellátási helye helyett egy tágasabb, a XXI. század oktató-nevelő munkájának elvárásaihoz igazodó épület kerüljön felújításra a volt Járásbíróság épületében.
A projekt azonosító száma:EFOP-4.1.2-17-2017-00111