2022. március

A toldaléképületben elkészültek a belső gépészeti és villamos alapszerelések, illetve a szükséges védőcsövek elhelyezése.

Az épületrészben a belső vakolási munkák zajlanak.

A meglévő épületrész esetén elkészültek a tetőtéri falak, illetve térdfalak, valamint a szükséges acélszerkezetek elhelyezésre kerültek.

A meglévő szerkezetek megerősítéseinek utolsó fázisaként a földszint feletti boltozatos födémek megerősítése folyamatosan zajlik.

2022. január

2021. Auguszt

Az EFOP 4.1.2.-17- 2017-00111 azonosítószámú kiemelt projekt keretén belül beszerzett és támogatott módszertani dobozok kerültek kiosztásra, melyeknek tartalma egy új tanulástámogató módszertan , a Komplex Alapprogram bevezetésének feltételét biztosítja.
Ezek az eszközök lehetőséget nyújtanak a differenciált, testre szabott egyéni és csoportos foglalkozások megvalósítására, az egyéni haladási ütem kialakítására.
Az Komplex Alapprogram közvetlen célja, az élményalapú tanulás biztosítása heterogén tanulócsoportos képességfejlesztő foglalkozások megtartásával.

2021. október

A főépület esetén folytatódtak a bontási munkálatok, valamint a földszinten az aljzatkészítési és válaszfalazási munkák.

A toldaléképület esetén elkészült a földszint feletti födémszerkezet és megkezdődött az emeleti falak építése.

2021. Szeptember

A főépület esetén megkezdődött az emeleti falak bontása, valamint a földszinten a válaszfalazási munkák elkészítő folyamatai zajlanak.

A toldaléképület esetén elkészültek az I. emeleti falak, valamint a falazatokban található monolit vasbeton merevítő pillérek.

2021. Augusztus

A főépület esetén a födémbontásból keletkező faszerkezetek épületről történő leemelése és az építési területről való elszállítása történt meg.

A toldaléképület esetén elhelyezésre került a földszint feletti panelfödém és kezdetét vette a I. emeleti teherhordó falak készítése.

2021. július

A főpületrész esetén megtörtént az épületrész tetőszerkezetének, illetve emelet feletti tetőszerkezetének bontása.

A toldaléképület esetén elkészült a vasalt aljzat, majd ezt követően elkezdődtek az épületrész földszinti teherhordó falainak falazása.

2021. június

A megmaradó épületrész esetén tovább folytatódtak a bontási munkálatok, elkezdődött az épületrész tetőszerkezetének bontása.

A toldaléképület esetén a lábazati falak közötti feltöltési munkák befejeződtek, elkészült az épületrész alap gépészeti csövezési és szerelési munkái, valamint elkészült az aljzatlemez vasbeton szerelése is.

2021. május

A főépületrészben a pincetömedékelési munkái elkészültek.

A toldaléképület esetén az alapozási munkák korrigálást követően elkészültek a talpgerendák vasszerelési, valamint betonozási munkái. A lábazati gerendák közötti feltöltések előkészítő munkái elkezdődtek.

2021. Április

A toldaléképület alapozási munkái elkészültek. Kezdetét vették a talpgerenda készítésének kapcsolódó földmunkák. A megmaradó épületrészben a meglévő alapok megerősítése megtörtént, valamint a pince tömedékelési munkái is elkezdődtek a módosított technológiai leírások alapján.

2021. március

A bontás során feltárt, előre nem látható tartószerkezeti hiányosságok megoldására folytatódtak ebben a hónapban is a födémmegerősítési munkálatok a főépületben.

A toldaléképület alapozási munkái kezdetét vették. Az alapozási munkákkal párhuzamosan elindult a főépületben az alapmegerősítési munkálatok előkészítése.