2021. július

A főpületrész esetén megtörtént az épületrész tetőszerkezetének, illetve emelet feletti tetőszerkezetének bontása.

A toldaléképület esetén elkészült a vasalt aljzat, majd ezt követően elkezdődtek az épületrész földszinti teherhordó falainak falazása.

2021. június

A megmaradó épületrész esetén tovább folytatódtak a bontási munkálatok, elkezdődött az épületrész tetőszerkezetének bontása.

A toldaléképület esetén a lábazati falak közötti feltöltési munkák befejeződtek, elkészült az épületrész alap gépészeti csövezési és szerelési munkái, valamint elkészült az aljzatlemez vasbeton szerelése is.

2021. május

A főépületrészben a pincetömedékelési munkái elkészültek.

A toldaléképület esetén az alapozási munkák korrigálást követően elkészültek a talpgerendák vasszerelési, valamint betonozási munkái. A lábazati gerendák közötti feltöltések előkészítő munkái elkezdődtek.

2021. Április

A toldaléképület alapozási munkái elkészültek. Kezdetét vették a talpgerenda készítésének kapcsolódó földmunkák. A megmaradó épületrészben a meglévő alapok megerősítése megtörtént, valamint a pince tömedékelési munkái is elkezdődtek a módosított technológiai leírások alapján.

2021. március

A bontás során feltárt, előre nem látható tartószerkezeti hiányosságok megoldására folytatódtak ebben a hónapban is a födémmegerősítési munkálatok a főépületben.

A toldaléképület alapozási munkái kezdetét vették. Az alapozási munkákkal párhuzamosan elindult a főépületben az alapmegerősítési munkálatok előkészítése.

2021. Február

A főépület belső bontásai tovább folytatódtak. A bontások során, előre nem látható födémszerkezeti problémák javítása elkezdődött egyes födémszakaszok kibontásával, illetve azok helyetti új szerkezetek építésével.

Az udvar rendezése tovább folytatódott, megtörtént a terveken megmaradónak ítélt fák faszakértői vizsgálata, eldöntésre került a telken található kút sorsa.

Az épületrészek aláalapozásának előkészítő munkái elkezdődtek.

2021. január

A toldaléképület teljes bontása, valamint a főépület belső bontási munkái zajlanak, a bontási törmelék elszállításával együtt. A több évtized óta elhagyatott udvar elburjánzott növényzettől történő megtisztítását is szükséges volt megtenni a munkagépek szabad mozgása érdekében.

2020. december

Munkaterület átadása 2020. december 1-én megtörtént. A helyszínen ünnepélyes bejárást tartott a város és a tankerület vezetése, melynek keretében a tervező bemutatta a fejlesztést.

Trió Tv megjelenés

A Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola „Kórház iskola” épületét egy korszerűbb épületre cserélheti, az „Iskola 2020” című EFOP projetnek köszönhetően. Csütörtökön megtörtént a munkaterület átadása a volt járási bíróság épületében, ahol jelen voltak a Jászberényi Tankerület és a város vezetői, a tervező, a kivitelező és az országgyűlési képviselő. A több mint 1 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően, a 2022/23-as tanévet már egy minden elvárásnak megfelelő, minden feltételt biztosító épületben kezdhetik meg a diákok és a pedagógusok.