2021. július

A főpületrész esetén megtörtént az épületrész tetőszerkezetének, illetve emelet feletti tetőszerkezetének bontása.

A toldaléképület esetén elkészült a vasalt aljzat, majd ezt követően elkezdődtek az épületrész földszinti teherhordó falainak falazása.

2021. június

A megmaradó épületrész esetén tovább folytatódtak a bontási munkálatok, elkezdődött az épületrész tetőszerkezetének bontása.

A toldaléképület esetén a lábazati falak közötti feltöltési munkák befejeződtek, elkészült az épületrész alap gépészeti csövezési és szerelési munkái, valamint elkészült az aljzatlemez vasbeton szerelése is.

2021. május

A főépületrészben a pincetömedékelési munkái elkészültek.

A toldaléképület esetén az alapozási munkák korrigálást követően elkészültek a talpgerendák vasszerelési, valamint betonozási munkái. A lábazati gerendák közötti feltöltések előkészítő munkái elkezdődtek.

2021. Április

A toldaléképület alapozási munkái elkészültek. Kezdetét vették a talpgerenda készítésének kapcsolódó földmunkák. A megmaradó épületrészben a meglévő alapok megerősítése megtörtént, valamint a pince tömedékelési munkái is elkezdődtek a módosított technológiai leírások alapján.

2021. március

A bontás során feltárt, előre nem látható tartószerkezeti hiányosságok megoldására folytatódtak ebben a hónapban is a födémmegerősítési munkálatok a főépületben.

A toldaléképület alapozási munkái kezdetét vették. Az alapozási munkákkal párhuzamosan elindult a főépületben az alapmegerősítési munkálatok előkészítése.

2021. Február

A főépület belső bontásai tovább folytatódtak. A bontások során, előre nem látható födémszerkezeti problémák javítása elkezdődött egyes födémszakaszok kibontásával, illetve azok helyetti új szerkezetek építésével.

Az udvar rendezése tovább folytatódott, megtörtént a terveken megmaradónak ítélt fák faszakértői vizsgálata, eldöntésre került a telken található kút sorsa.

Az épületrészek aláalapozásának előkészítő munkái elkezdődtek.

2021. január

A toldaléképület teljes bontása, valamint a főépület belső bontási munkái zajlanak, a bontási törmelék elszállításával együtt. A több évtized óta elhagyatott udvar elburjánzott növényzettől történő megtisztítását is szükséges volt megtenni a munkagépek szabad mozgása érdekében.

2020. december

Munkaterület átadása 2020. december 1-én megtörtént. A helyszínen ünnepélyes bejárást tartott a város és a tankerület vezetése, melynek keretében a tervező bemutatta a fejlesztést.

Trió Tv megjelenés

A Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola „Kórház iskola” épületét egy korszerűbb épületre cserélheti, az „Iskola 2020” című EFOP projetnek köszönhetően. Csütörtökön megtörtént a munkaterület átadása a volt járási bíróság épületében, ahol jelen voltak a Jászberényi Tankerület és a város vezetői, a tervező, a kivitelező és az országgyűlési képviselő. A több mint 1 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően, a 2022/23-as tanévet már egy minden elvárásnak megfelelő, minden feltételt biztosító épületben kezdhetik meg a diákok és a pedagógusok.

KEZDETÉT VETTE A JÁSZAPÁTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÚJONNAN KIALAKÍTANDÓ FELADATELLÁTÁSI HELYÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

2018. március 22-én 10 órai kezdettel került megrendezésre az EFOP-4.1.2-17-2017-00111 azonosító számú ,,Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében-Jászapáti” című projekt megnyitója. Az elnyert pályázat célja, hogy Jászberényi Tankerületi Központ által fenntartott, a Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor úti- a településen Kórház Iskolaként ismert – korszerűtlen, jelenlegi tanulói létszámhoz viszonyítva szűkössé vált feladatellátási helye helyett egy tágasabb, a XXI. század oktató-nevelő munkájának elvárásaihoz igazodó épület kerüljön felújításra a volt Járásbíróság épületében.

A 632.977.000 Forint összköltségű, 100%-ban a Magyar Állam és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló projekt célja, a köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése mellett, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás feltételeinek a megteremtése.

Az új köznevelési intézményben 9 db tanterem: 4 általános, 2 db informatikai eszközökkel ellátott szaktanterem, 1 db természettudományos szaktanterem, 2 db eltérő tantervű tanulók oktatásához szükséges osztályterem kerül kialakításra.  Az újszerű pedagógiai módszerek bevezetését több csoportszoba is segíti: 1 db, az alapfokú művészeti oktatás megvalósítására alkalmas csoportszoba, 1 db tevékenységközpontú, foglalkoztató szoba és 1 db fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas csoportszoba. A termek és az öltözővel ellátott tornaszoba a kor szellemének megfelelő, a korszerű pedagógiai módszerek megvalósításhoz szükséges eszközökkel lesznek felszerelve.

Az Jászberényi Tankerületi Központ a projekt keretében kívánja még eredményessebbé tenni az intézményt, illetve emelni az inkluzív oktatás és az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát.

Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, az építési engedély jogerőre emelkedett. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik.

A Magyar közlöny 244.száma itt megtekinthető és letölthető.