2021. október

A főépület esetén folytatódtak a bontási munkálatok, valamint a földszinten az aljzatkészítési és válaszfalazási munkák.

A toldaléképület esetén elkészült a földszint feletti födémszerkezet és megkezdődött az emeleti falak építése.

2021. Szeptember

A főépület esetén megkezdődött az emeleti falak bontása, valamint a földszinten a válaszfalazási munkák elkészítő folyamatai zajlanak.

A toldaléképület esetén elkészültek az I. emeleti falak, valamint a falazatokban található monolit vasbeton merevítő pillérek.

2021. Augusztus

A főépület esetén a födémbontásból keletkező faszerkezetek épületről történő leemelése és az építési területről való elszállítása történt meg.

A toldaléképület esetén elhelyezésre került a földszint feletti panelfödém és kezdetét vette a I. emeleti teherhordó falak készítése.

2021. július

A főpületrész esetén megtörtént az épületrész tetőszerkezetének, illetve emelet feletti tetőszerkezetének bontása.

A toldaléképület esetén elkészült a vasalt aljzat, majd ezt követően elkezdődtek az épületrész földszinti teherhordó falainak falazása.

2021. június

A megmaradó épületrész esetén tovább folytatódtak a bontási munkálatok, elkezdődött az épületrész tetőszerkezetének bontása.

A toldaléképület esetén a lábazati falak közötti feltöltési munkák befejeződtek, elkészült az épületrész alap gépészeti csövezési és szerelési munkái, valamint elkészült az aljzatlemez vasbeton szerelése is.

2021. május

A főépületrészben a pincetömedékelési munkái elkészültek.

A toldaléképület esetén az alapozási munkák korrigálást követően elkészültek a talpgerendák vasszerelési, valamint betonozási munkái. A lábazati gerendák közötti feltöltések előkészítő munkái elkezdődtek.

2021. Április

A toldaléképület alapozási munkái elkészültek. Kezdetét vették a talpgerenda készítésének kapcsolódó földmunkák. A megmaradó épületrészben a meglévő alapok megerősítése megtörtént, valamint a pince tömedékelési munkái is elkezdődtek a módosított technológiai leírások alapján.

2021. március

A bontás során feltárt, előre nem látható tartószerkezeti hiányosságok megoldására folytatódtak ebben a hónapban is a födémmegerősítési munkálatok a főépületben.

A toldaléképület alapozási munkái kezdetét vették. Az alapozási munkákkal párhuzamosan elindult a főépületben az alapmegerősítési munkálatok előkészítése.

2021. Február

A főépület belső bontásai tovább folytatódtak. A bontások során, előre nem látható födémszerkezeti problémák javítása elkezdődött egyes födémszakaszok kibontásával, illetve azok helyetti új szerkezetek építésével.

Az udvar rendezése tovább folytatódott, megtörtént a terveken megmaradónak ítélt fák faszakértői vizsgálata, eldöntésre került a telken található kút sorsa.

Az épületrészek aláalapozásának előkészítő munkái elkezdődtek.

2021. január

A toldaléképület teljes bontása, valamint a főépület belső bontási munkái zajlanak, a bontási törmelék elszállításával együtt. A több évtized óta elhagyatott udvar elburjánzott növényzettől történő megtisztítását is szükséges volt megtenni a munkagépek szabad mozgása érdekében.